Zoveel te Zeggen

 107,00

Beschrijving

Zoveel te Zeggen is een speelse methode die mensen met elkaar in gesprek brengt over hun leefwereld, zeggenschap en de kwaliteit van bestaan. Een methode die je helpt je cliënt of cursist centraal te plaatsen en hem prikkelt zijn ervaringen en gevoelens te delen en mee te praten.
Zoveel te Zeggen is ontwikkeld door Dichterbij en uitgeverij Bureau Edubooks & Training. De methode is het resultaat van veel expertise, ontwikkeltijd en testen! Het geeft je de kans effectief met mensen te werken aan empowerment, zeggenschap en eigen regie en dat leidt tot betere gesprekken, meer acties en helpt je op die manier de kwaliteit van hun bestaan te vergroten.

De methode werkt prima voor individuele gesprekken, maar is met name ontwikkeld om de dialoog in een groep te bevorderen. Speciale oefeningen zorgen ervoor dat deelnemers zich op elkaar richten in plaats van op de spelleider, coach, trainer of docent (een groot probleem in o.a. de zorg).

Naast 96 afbeeldingen met in totaal 960 vragen over de kwaliteit van bestaan bevat de methode een speelse manier om cliënten, cursisten of leerlingen met elkaar in gesprek te brengen. Zoveel te Zeggen werkt d.m.v. associëren op afbeeldingen, daaraan de eigen leefsituatie te koppelen en elkaar daar vragen over te stellen. De werkvorm (associëren op afbeeldingen) is gebaseerd op de zeer populaire methode Vrienden & Vrijers (www.vriendenenvrijers.nl maakt het makkelijker om in gesprek te gaan over relaties, seksualiteit en weerbaarheid).

Zoveel te Zeggen bestaat uit meerdere delen die je samen of apart kunt bestellen, afhankelijk van de werkvorm die je wilt toepassen (zie ook 'Zoveel te Zeggen de wijzerplaat' en de online cursus).

Wat zegt men over zoveel te zeggen?

'Zeer herkenbare (alledaagse) situaties voor de cliënt. Situaties waarover begeleiders vaak al een mening hebben, maar wat vindt de cliënt? Met behulp van deze kaarten sluit je aan bij de cliënt en nodig je hen uit om na te denken en te vertellen wat zij zelf belangrijk vinden. De methode is zowel goed inzetbaar in 1 op 1 situaties als in groepssituaties. Cliënten, maar ook begeleiding, horen het verhaal van de ander en leren elkaar zo beter begrijpen. Een uitdaging voor iedereen om de cliënt het woord te geven en in dialoog met elkaar te zijn! Linda van den Munckhof - Begeleider STEVIG (LVG+)

'Naar aanleiding van de afbeeldingen kwamen er allerlei verrassende verhalen los. Het was niet alleen voor ons een geweldige ervaring om op deze manier te communiceren met cliënten, maar ook voor de cliënten zelf!' Chantal Koster en Fleur Terpstra - studenten ROC-Nijmegen

'Zoveel te Zeggen geeft zeggingskracht. Het laat mensen nadenken over hun leven, een eigen mening vormen en stimuleert ze om zich actief op te stellen.' Harrie Mortiaux, onderwijskundige

'Zoveel te Zeggen laat zien hoe mensen aan het woord kunnen komen!' Henk Minnema, consulent Ethiek, docent en trainer Dichterbij

'De kaarten van Zoveel te Zeggen zien er fantastisch uit en zijn zeer bruikbaar!' Joyce van Weel, Leekerweide

'Omdat we al met Vrienden & Vrijers werken weet ik nu al dat wij deze nieuwe methode Zoveel te Zeggen ook veel gaan gebruiken bij MEE Twente. Wij gaan met dit prachtige materiaal aan de slag in onze trainingen.' Marieke van Werven - Consulent groepswerk - MEE Twente

Zoveel te Zeggen is ook gebaseerd op de dialoogmethode Open de Cirkel. Een methode om met medewerkers in gesprek te gaan over o.a. zorgvernieuwing en dilemma's. Ook een educatief product van Dichterbij en uitgeverij Bureau Edubooks & Training. Geïnteresseerd? Zie www.opendecirkel.nl

Andere suggesties…

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.
MENU

Bureau Edubooks