Open de Cirkel – 6 aanvullende modules

 121,45

Deze koffer met 6 nieuwe sets met dialoogkaarten is een aanvulling op de methode Open de Cirkel. Een werkwijze voor teamleden om op een speelse, effectieve en respectvolle manier met elkaar in gesprek te gaan over onder andere dilemma’s en zorgvernieuwing. Vragen stellen en luisteren staan daarbij centraal en de bijdrage van een ieder is onmisbaar voor de ontwikkeling van het team!

Artikelnummer: 064 Categorie:

Beschrijving

Deze koffer met 6 nieuwe sets met dialoogkaarten is een aanvulling op de methode Open de Cirkel. Een werkwijze voor teamleden om op een speelse, effectieve en respectvolle manier met elkaar in gesprek te gaan over onder andere dilemma’s en zorgvernieuwing. Vragen stellen en luisteren staan daarbij centraal en de bijdrage van een ieder is onmisbaar voor de ontwikkeling van het team!

De kaarten zijn ook op andere manieren in te zetten, bijvoorbeeld als ‘ijsbreker’ bij workshops of trainingen en als praktisch lesmateriaal voor studenten.

man

Discussie zoekt de zwakheden van de ander

Bij een discussie nemen mensen standpunten in en proberen ze de ander te overtuigen. Ze gaan vaak uit van het eigen gelijk en zoeken strijdvaardig naar zwakke plekken in het verhaal van de ander. Dit kan ertoe leiden dat men vooral het gevoel van óf winnen óf verliezen ervaart.

vrouw

Dialoog gaat om begrip voor elkaar

Bij een dialoog gaat het erom in gesprek met de ander te komen en deze beter te leren kennen. Op die manier kom je zonder vooroordelen op het spoor van wat de ander bedoelt. Iedereen kan een stukje van het antwoord hebben en door ze samen te voegen ontstaat meerwaarde. Dat doe je door te luisteren, elkaar vragen te stellen en ervaringen te delen. Door de dialoog te verbinden met een praktijksituatie worden spelers zich bewust van hun waarden en handelen én ervaren ze ook hoe dat bij anderen werkt. Zo worden behoeften en belangen beter op elkaar afgestemd. Door begrip voor elkaar ontstaat genuanceerde meningsvorming en door samen te werken worden nieuwe mogelijkheden gevonden en ook initiatieven genomen. Op die manier is zonder strijd iedereen winnaar!

Dit instrument heeft zich in de praktijk bewezen

Open de Cirkel is vanuit de praktijk ontwikkeld en wordt al meer dan tien jaar ingezet bij Dichterbij en enkele andere organisaties. Het kan mensen helpen meer zicht te krijgen op hun eigen denkproces en dat van hun collega's en helpt zo meer begrip voor elkaar te krijgen, waardoor taken helderder worden en een team beter gaat functioneren. Daardoor kunnen ze individueel en als team hun doelgroep beter ondersteunen en beter samenwerken met de organisatie.

Het is een werkvorm die niet vastzit aan één doelgroep, sector of thema. Er worden regelmatig nieuwe themamodules ontwikkeld die aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen.

Dilaoog = praten met in plaats van over!

Natuurlijk moeten we niet alleen praten over de doelgroep, cliënten of hoe we hen dan ook noemen,  maar juist ook in gesprek gaan met degenen die we ondersteunen. Daarvoor is een speciale variant van Open de Cirkel beschikbaar met de naam Zoveel te Zeggen.

Deze aanvulling bevat 6 doosjes met de volgende thema's:

 • Werken in Balans
 • Tussen Ziel en Zakelijkheid
 • Levensverhaal
 • Intimiteit & Seksualiteit
 • Afscheid Nemen
 • Zin in Leven
sets vraagkaarten
infokaartje Afscheid

Iemand in zijn afscheid kunnen en mogen ondersteunen, is waardevol. Voor de ander én voor jezelf! Om dat goed te kunnen doen is van belang de waarde van een afscheid en herinneringen, en eigen emoties te kennen. Deze leermodule biedt mogelijkheden dat te bespreken, zodat elk afscheid ook een begin is: ‘We kunnen niet zonder jou, ...maar we gaan het wel proberen!’

De module ‘Afscheid nemen’ bevat 6  thema’s (72 kaarten) in één doosje: • Rouwverwerking • Afscheid en religies • Afscheid bij sterven • Afscheid bij verhuizen • Afscheid en eigen ervaring • Laatste levensfase

infokaartje Intimiteit en Seksualiteit

Intimiteit en seksualiteit zijn belangrijke elementen van onze identiteit. Toch hebben we veel moeite ons daarover te uiten. Deze leermodule maakt intimiteit en seksualiteit bespreekbaar. Dat voorkomt ongemakkelijke situaties, ongelijkwaardige relaties én misbruik. Dat geeft ruimte voor gezonde groei!

De module ‘Intimiteit & seksualiteit bevat 6 nieuwe thema’s (72 kaarten) in 1 doosje: • Ongewenste intimiteiten en misbruik • Voorlichting en preventie • Relatie en vriendschap • Visie en beleid • Seksualiteit • Kennis en informatie

 

 

.

infokaart Werken in balans

Er is een gezonde balans nodig tussen wie je bent en wat je doet, tussen ambities en mogelijkheden, werk en privé en ook tussen levensstijl en gezondheid. De module ‘Werken in balans´ biedt werknemers en organisaties de kans in dialoog te gaan over persoonlijke doelen en organisatiedoelen en deze op elkaar af te stemmen. Hiermee wordt op een plezierige manier een fundament gelegd voor tevreden werknemers die duurzaam inzetbaar zijn.

De module ‘Werken in balans’ bevat 6 thema’s (72 kaarten) in één doosje: • Een leven lang leren • Werk en privé • Fluitend naar je werk • Veilige en gezonde werkomgeving • Cultuur en verantwoordelijkheid • Een gezonde balans

infokaart Levensverhaal

Mensen worden vaak beter begrepen en kunnen meer tot leven komen, wanneer we het (levens)verhaal áchter die mens leren kennen. Daarbij hoort ook een leerproces voor begeleiders over de competenties die zij moeten hebben om het werken met het levensverhaal tot een succes te maken. Deze module gaat over competenties en noodzakelijke randvoorwaarden bij het totstandkomen van de levensverhalen.

De module ‘Levensverhaal’ bevat 6 thema’s (37 kaarten) in één doosje: • Voorwaarden en competenties • Betekenis voor de mensen zelf • Rol ouders, verwanten, bekenden • De rol van begeleiders • Werkvormen • Privacy en regie.

 

infokaart Tussen ziel en zakelijkheid

Medewerkers in de zorgsector zijn meestal sterk betrokken bij hun werk. Zij staan dicht bij ‘hun’ cliënten. Een professionele werkhouding vraagt echter ook om afstand. Teveel betrokkenheid kan verstikkend werken en zelfs mensen klein houden. Hoe vind je als medewerker hierin een goed evenwicht? De vraag is waar en hoe bezieling en zakelijkheid elkaar ontmoeten. Dat is wat deze leermodule op zowel inhoudelijk als procesmatig niveau beoogt.

De aanvullende module ‘Ziel en Zakelijkheid’ bevat 6 nieuwe thema’s (36 kaarten) in 1 doosje: • Ouders en familie • Zelf en de ander • Ingrijpende gebeurtenissen • Verantwoordelijkheid en organisatie • Visie en praktijk • Samenwerken.

infokaartje Zin in leven

‘Zin in leven’ is een belangrijk motief in een mensenleven. Het is verweven met alle aspecten van ons bestaan. De geschiedenis en de eigen levensloop worden deels bepaald door waarden die we ons eigen maken en toekennen aan gebeurtenissen. In wensen en dromen spiegelen we onze ‘zin in leven’. Onze levenswil is sterk bepalend voor hoe we ons leven inrichten. Toch is dat niet bij iedereen zo. Soms wordt ‘zin’ grotendeels gestuurd door anderen, bijvoorbeeld bij mensen met een verstandelijke beperking. Het is een uitdaging de ondersteuning van deze doelgroep aan te laten sluiten bij ‘zin’ en daarmee de ‘wil’ van mensen met een beperking. Het doel is zelfs groter. De ondersteuning moet helpen de doelgroep bewust(er) te maken van de eigen ‘zin’ en ‘wil’. Deze leermodule helpt mee de uitdaging aan te gaan door medewerkers te laten communiceren over hoe ‘zin in leven’ kan worden beleefd en ondersteund. Daarmee wordt hun bewustwording van de kwaliteit van bestaan gestimuleerd.

Deze aanvullende module ‘Zin in Leven’ bevat 6 nieuwe thema’s (72 kaarten) in één doosje: • Denken en doen • Tijd en ruimte • Levensbeschouwing • Lichaam • Structuur • Medemens.

Inhoud van de koffer:

 • zes doosjes met vraagkaarten (formaat A7, gelamineerd)
 • zes overzichtskaarten (opsomming vragen per thema)
 • beschrijfbare vraagkaarten
 • beschrijfbare vraag- en actiekaarten
 • leeg vraagkaartendoosje
 • handleiding

Er is voor Open de Cirkel ook een tweede aanvullingsset met vraagkaarten beschikbaar. Dat is de koffer met de module Verandering & Vernieuwing.

Open de Cirkel is een samenwerkingsproduct van Dichterbij (initiator), de Taakgroep Handicap en Lokale Samenleving, Cupertino en Bureau Edubooks & Training (uitgever).

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Open de Cirkel – 6 aanvullende modules” te beoordelen

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.
MENU

Bureau Edubooks