Meer te Vertellen

 79,00

Beschrijving

Meer te Vertellen is een speels hulpmiddel dat cliënten in gesprek brengt. Door hen te laten associëren op de afbeeldingen op de Praatkaarten komen er verhalen naar boven en worden ervaringen vertelt en gedeeld.

De Praatkaarten zijn onderverdeeld in thema's, ze gaan over wonen, werken, vrije tijd, over voorzieningen in dorp en stad en over mensen en hun sociale netwerk.

De Vraagkaarten bevatten elk 1 eenvoudige afbeelding met 1 verdiepingsvraag. Door die naast een Praatkaart te gebruiken, worden deelnemers gestimuleerd na te denken en vragen te stellen. Zo worden keuzemogelijkheden ontdekt en leren ze bewuster beslissingen nemen. Dat helpt hen voor zichzelf op te komen en bevordert de inspraak.

De fiches kunnen gebruikt worden als een speels en sturend middel. De kleur van een fiche bepaalt of ze een leuke of minder leuke gebeurtenis vertellen of dat ze het recht hebben een beurt over te slaan.

Meer te Vertellen is al enige jaren geleden in samenwerking met Reinaerde (en het cliëntencongres) ontwikkeld. Sinds die tijd hebben we meerdere nieuwe spelmethodes ontwikkeld, zoals Zoveel te Zeggen, Wat Mensen Wensen en Vrienden & Vrijers. De kracht van Meer te Vertellen is dat de tekeningen heel eenvoudig en neutraal zijn en niet over probleemsituaties gaan, waardoor de associaties (bijna) ongestuurd zijn.

Gebruik Meer te Vertellen in een woongroep, werkoverleg of de cliëntenraad en speel het ook eens met het begeleidingsteam! Of gebruik het om te inventariseren welke thema's cliënten belangrijk vinden, welke voorzieningen zij gebruiken en om hun sociale netwerk in kaart te brengen. Of bereid ze ermee voor op een kwaliteitsonderzoek. Het beste resultaat wordt bereikt als begeleiders, coaches en organisaties het gebruik van Meer te Vertellen aanmoedigen, bijvoorbeeld door het te gebruiken tijdens bewonersbesprekingen en bij ondersteuningsplannen.

Spelmogelijkheden

Er zijn verschillende manieren om Meer te Vertellen te gebruiken, ieder met een eigen spelwijze, doelgroep en doel. Het kan echter ook methodisch ingezet worden bij een verbetertraject.

Groep: Praatkaarten - associëren - praatje maken/ervaringen uitwisselen - eventueel actie door spelers of spelleider.
Kleine groep/individueel: Praatkaarten + Vraagkaarten - associëren en vragen stellen - gesprek/keuzes ontdekken/beslissingen overwegen - eventueel actie door spelers/spelleider/coach.
Individueel met plan/ondersteuning: Praatkaarten + Vraagkaarten methodisch toegepast - associëren/gestructureerd vragen stellen - overleg/doelen/plan maken/uitvoeren - gecoacht verbetertraject.

Andere suggesties…

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.
MENU

Bureau Edubooks