Als je ouder wordt…!

 119,00

Speelse methode met kaarten met afbeeldingen om met jonge senioren met weinig opleiding, en mogelijk een beperking, op een makkelijke manier in gesprek te gaan over de lichamelijk en psychische ongemakken van het ouder worden. Tijdelijk in een koffer samen met een tweede spelmethode met afbeeldingen en vragen die meer ingaat op bewustwording en beleving van het ouder worden.

Beschrijving

NIEUW: tijdelijk twéé spelmethodes samen voor een aantrekkelijk introductieprijs!

De spelmethode Als je ouder wordt… komt voort uit een samenwerkingsproject met o.a. ’s Heeren Loo. Er is ook een tweede spelmethode ontwikkeld met de naam ‘Lekker Oud Worden’. Ze worden tijdelijk samen in één koffer voor een introductieprijs aangeboden. Hieronder vind je informatie over Als je ouder wordt…. En hier vind je informatie over Lekker Oud Worden. Het maakt niet uit op welke pagina je bestelt.

Lekker Oud Worden gaat in op bewustwording en beleving van het ouder worden en gaat uit van vragen bij afbeeldingen. Als je ouder wordt...  focust op mogelijke problemen en mogelijke oplossingen en gaat geheel uit van afbeeldingen. Samen vormen ze een ideaal koppel om het ouder worden bespreekbaar te maken.

Fit en gezond - kaart 2A

Erover dromen of erover nadenken?

We dromen allemaal van een mooie oude dag, maar als je ouder wordt krijg je ook te maken met lichamelijk en psychische ongemakken die er voor kunnen zorgen dat je minder fit en minder mobiel wordt. Daardoor kan je zelfstandigheid en je participatie in de samenleving verminderen en je afhankelijkheid van anderen groter worden.

Mensen met weinig opleiding en mensen met een beperking leven vaker van dag tot dag en denken meestal minder (bewust) na over wat ouder worden voor hen betekent. Daardoor kunnen ze veranderingen die ze ervaren moeilijker plaatsen en weten ze niet altijd goed om te gaan met ouder worden.


Ouder worden makkelijk bespreekbaar maken

Mogelijke oplossingen zijn in 3 categorieën te verdelen. Hulpmiddelen die helpen zelfstandig te blijven. Ondersteuning vanuit je netwerk en maatschappij én zelf actie ondernemen om fit en gezond te blijven.

De spelmethode Als je ouder wordt... biedt een makkelijk handvat om op een speelse manier de ongemakken van het ouder worden bespreekbaar te maken en samen te kijken welke oplossingen er mogelijk zijn.

Op die manier komen de kenmerken van ouder worden aan bod, krijgen de doelgroep en spelbegeleider inzicht in mogelijke problemen en oplossingen en worden zij gestimuleerd actie te ondernemen. De speelse opzet zorgt er ook voor dat gevoelens en waarden en normen makkelijker op tafel komen.


Fit en gezond - kaart 03B

Aansluiten bij ondersteuningsbehoeftes

De speelse opzet en illustraties maken Als jij ouder wordt... vooral ook een zeer bruikbaar middel voor doelgroepen die weinig opleiding hebben genoten, minder taalvaardig en meer visueel gericht zijn.

Het helpt bijvoorbeeld begeleiders en coaches meer inzicht te krijgen en beter aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoeften van hun ouder wordende cliënten. Trainers en docenten kunnen de methode ook gebruiken om cursisten en studenten daar inzicht in te geven.

Afbeelding aan voorzijde kaart

Elke kaart bevat een afbeelding aan de voorzijde én aan de achterzijde. Aan de voorzijde vind je het cijfer en het woord PROBLEEM. De bijbehorende afbeelding beeldt een mogelijk probleem uit van het ouder worden.

Het hoeft dus niet voor iedereen een probleem te zijn en het kan ook zo zijn dat deelnemers er verschillende problemen in zien. Als spelleider moet je dus oppassen dat je het probleem niet invult voor de deelnemers, maar hen laat denken.

Afbeelding aan achterzijde kaart

Aan de achterzijde staat het woord OPLOSSING en de naam van het thema. De bijbehorende tekening geeft een mogelijke oplossing weer voor het probleem aan de voorzijde. Ook hier geldt weer dat er vaak meer oplossingen mogelijk zijn en dat het aan de deelnemers is om hier een eigen invulling aan te geven.


Thema's

De spelmethode bevat 48 kaarten, opgedeeld in drie thema's van zestien kaarten. Elk thema heeft een eigen kleur.

 • Hulpmiddelen (blauw): die ervoor zorgen dat je 'iets' nog alleen kunt en dus geen hulp van een ander nodig hebt.
 • Ondersteuning (oranje): iemand uit je netwerk helpt je, praktisch of met advies, of de maatschappij/overheid helpt.
 • Fit en gezond (rood): activiteiten die belangrijk zijn om lichamelijk en psychisch gezond te blijven.

 Doelen

 • Ouder worden en ouderdom bespreekbaar maken.
 • Kennis over het ouder worden en oudzijn vergroten.
 • Knelpunten rondom het ouder worden signaleren.
 • Mogelijke oplossingen voor knelpunten bedenken.
 • Gevoelens, waarden en normen bespreekbaar maken.
 • Inzicht krijgen in de ondersteuningsbehoefte
 • Actie nemen voor verbetering van de kwaliteit van bestaan.
 • Plezier ervaren aan het spel.

Inhoud koffer

Spelmethode als je ouder wordt:

 • 48 spelkaarten: 3 thema’s met ieder 16 kaarten
 • 1 kleurendobbelsteen
 • doosje met fiches
 • blok met ‘Wat ga ik doen?’-kaarten

En (tijdelijk) ook de spelmethode Lekker Oud Worden: zie hier.

Doelgroep

Uitgangspunt is dat de doelgroep in de belevingsfase van het ouder worden zit en eventueel daardoor al ongemak ervaart. De spelmethode is niet bedoeld voor mensen die fulltime verzorging nodig hebben en bijvoorbeeld in verpleeg- of verzorgingstehuizen verblijven.

Andere suggesties…

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.
MENU

Bureau Edubooks