Partners

Als ontwikkelaar, producent en uitgever breng ik vele educatieve en recreatieve materialen op de markt. De ideeën voor deze middelen komen altijd voort uit ideeën en vragen van het werkveld en praktijksituaties die ik meemaak.

Elk nieuw product wordt uitvoerig getest door verschillende organisaties en de doelgroep wordt altijd bij het ontwikkeltraject betrokken. Dat is voor mij de manier om materialen te maken die niet in de kast blijven staan, maar daadwerkelijk gebruikt worden, liefst dagelijks.

Ik begon als ontwikkelaar voor andere organisaties en heb tientallen projecten (mee) van de grond geholpen. Pas sinds enkele jaren staat het zelf uitgeven centraal. Indien mogelijk maak ik echter nog steeds ruimte voor vragen van andere organisaties.

De afgelopen tijd heb ik vooral samengewerkt met Dichterbij, Frion en de Hogeschool. Ik zie dergelijke projecten niet als iets eenmaligs, maar probeer langlopende relaties op te bouwen waarbij een gezamenlijk doel (een mooi en functioneel product), respect voor elkaars belangen en kwaliteitencentraal staan.

handen en voeten
Ik Kies Mijn Eten

Frion

‘Wij kijken met plezier terug op de samenwerking in de ontwikkeling van “Ik kies mijn eten”. De creativiteit en kennis van Wilco de Schouwer van Edubooks en onze gedrevenheid en geloof in een keuzemiddel voor cliënten bleek een gouden combinatie te zijn.

“Ik kies mijn eten” is stap voor stap ontwikkeld. Aan alles werd gedacht, vormgeving, kleur, foto’s, tekst, pictogrammen etc. Vooral het idee van Wilco om het prototype te testen met cliënten was een sterke zet.
De samenwerking werd gekenmerkt door wederzijds respect voor elkaars deskundigheid, waarbij de ervaring van Wilco in de zorg een absoluut voordeel bleek. Het ontwikkelen van “Ik kies mijn eten” bracht zoveel creativiteit met zich mee, dat we in de slipstream samen ook nog twee andere spellen hebben ontwikkeld over voeding, het spel Raar of Waar en een kwartetspel.

“Ik kies mijn eten” is een handig hulpmiddel om cliënten zelf hun eten te laten kiezen of een menu samen te stellen, dat het in de praktijk ook werkt is prachtig. Met “Ik kies mijn eten” versterken we de positie van de cliënt. Precies deze gedeelde visie maakte de samenwerking tussen Edubooks en Frion tot een succes.’

Pauline van den Boogert en Kees van der Pol, Frion

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

‘Ik heb tot nu toe erg prettig met je samengewerkt. Je werkt hard en nauwgezet en ik kan op je deadlines rekenen. Daarnaast hebben we je inhoudelijke inbreng en toewijding zeer gewaardeerd. Ik hoop van harte dat we in de toekomst nog eens kunnen samenwerken.’

Meike H., onderzoeker/ontwikkelaar HAN

Dichterbij

‘Bedrijven nemen het tegenwoordig vaak gemakkelijk in de mond: Maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het zou een onderneming niet alleen moeten gaan om eigen gewin, maar ook om de leefomgeving, het natuurlijk milieu, de samenleving, de menselijke factor. Kernachtig wordt dit samengevat in de drieslag: ‘People, Planet en Profit’.

Hoe mooi deze woorden ook klinken, in de praktijk vallen de daden nog wel eens tegen. Niet echter Bureau Edubooks & Training, gevestigd te Groesbeek. Wij hebben Wilco de Schouwer, de oprichter en eigenaar van dit bureau, leren kennen als een man die er alles aan doet om effectieve en fraai uitgevoerde leermaterialen voor kwetsbare mensen te ontwikkelen. Het gaat hem daarbij niet alleen om het eindproduct. Ook het ontwikkelproces staat geheel in dienst van empowerment en een inclusieve samenleving door daar van meet af de doelgroepen bij te betrekken.

Bureau Edubooks & Training is voor ons een buitengewoon kundige en integere partner gebleken en wij kunnen dit bedrijf dan ook aan iedereen aanbevelen.’

Cor Maas, Hoofd Dienst Geestelijke verzorging & Ethiek Dichterbij
Henk Minnema, Voorzitter Commissie ethiek, Consulent ethiek en Docent/trainer Dichterbij

Siza

Afgelopen week een inspirerend gesprek gehad met Wilco de Schouwer van Bureau Edubooks & Training. Samen ontdekken hoe mijn idee voor een spel verbeterd kan worden, zodat het ook uitgevoerd kan worden. Wilco ging echt samen met mij op onderzoek. Dat was heel inspirerend en tegelijk ook heel praktisch. Het bleef niet bij dit ene ontwerp. Tijdens het gesprek sprongen we door ons enthousiasme van de hak op de tak. We sloten af met een aantal leuke en heel concrete afspraken. Die gaan over het ontwikkelen van nieuw spelmateriaal. Als er binnenkort een nieuw product op de site van Edubooks staat, dan is dat het vervolg op een hele boeiende middag!

Hennie Kuiperij – Siza

Natuurkwaliteitenspel

Samen hebben we een natuurkwaliteitenspel ontwikkeld, dat we al vaak proefgespeeld hebben. Het is een spel waarin de theorie van de westerse natuurgeneeswijze volgens de 4 natuurkwaliteiten is vertaald in spelvorm. We willen het graag op de markt brengen met als doelgroep: therapeuten, Opleidingen, teambuilding, coaching enzovoorts.

We zijn bij Wilco van Bureau Edubooks & Training enthousiast ontvangen. Naast leuke anekdotes over zijn rijke ervaring ook veel goede tips en vragen mee gekregen om verder over na te denken bij het ontwikkelen van ons spel. Geen geheimen die hij niet wilde delen, maar juist in alle openheid ons zeer goed advies gegeven. Valkuilen, prijsindicaties, materiaalgebruik en meer. Geen vraag was te gek of er kwam een leuke anekdote en antwoord. Een fijne, verhelderende middag met goede tips waar ik dankbaar op terug kijk.

Rosalie Thijssen

We waren bij Wilco met het idee om ons spel op de markt te brengen. Wat een bevlogen man!! Het was een inspirerende middag waarop hij ons kennis heeft laten maken met de uitdagingen en valkuilen van het ontwikkelen van een spel. Hij heeft zelf ondertussen al 35 spellen op de markt gebracht en alle anekdotes die hij daarover kan vertellen…. Geweldig gewoon en heel verhelderend! Dankjewel Wilco!

Marike van Eijs

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.
MENU

Bureau Edubooks