Edubooks

Wilco de Schouwer werkt ruim twintig jaar als educatief werker voor cliënten in de dienstverlenende sector. Vanuit die praktische achtergrond ontwikkelt hij onder de naam Bureau Edubooks & Training professionele educatieve middelen voor ondersteuning en educatie van cliënten en hun begeleiders/coaches.

Het betreft onder andere cursusmateriaal, spelmaterialen, software, video, workshops en trainingen. Doelgroepen zijn mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, leerlingen in het speciaal onderwijs en ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Veel van deze middelen worden vanwege de stapsgewijze methodische opbouw en de visualisatie ook gebruikt door andere doelgroepen.

Bureau Edubooks & Training brengt zelf educatieve producten uit, maar werkt ook in opdracht van organisaties. Uitgangspunten zijn onder andere empowerment, praktijkleren, functionaliteit en kwaliteit.

Bureau Edubooks & Training heeft enkele jaren geleden de producten van Studio Oosterman en de stichting Cloc overgenomen. Enkele van de twintig producten: Vragenderwijs; Veel te Vertellen, Levensloop.

Enkele voorbeelden van educatieve producten:

 • Vrienden & Vrijers, in samenwerking/opdracht van ’s Heeren Loo
  Meer te Vertellen, in samenwerking/opdracht van het cliëntencongres Reinaerde
 • Handboek Onderling Sterk, in opdracht van LFB Onderling Sterk
 • www.steffie.nl, projectleider in opdracht van de stichting ZetNet
 • Aan het Werk, in samenwerking met Cedris, JobStap en Breed
 • Lespakketten Veilig Lopen, Veilig Fietsen en het softwareprogramma Veilig Lopen / Veilig Fietsen, in samenwerking met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland en de Pluryn-Werkenrode Groep.
 • Kiezen, Stemmen en Vertegenwoordigen, in opdracht van het Instituut voor Publiek en Politiek
 • Levenslijn, in samenwerking met Cerein en de Alzheimerstichting
 • EuroWinkel, in samenwerking met Rabobank Nederland
 • Brochure Eurowijzer, in opdracht van Rabobank Nederland

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.
MENU

Bureau Edubooks